Download

Pliki dwg. można zamówić i otrzymać drogą mailową.

Prawa autorskie zastrzeżone.
Wszystkie materiały dot. Systemu Fox zostały przygotowane z zachowaniem należytej staranności, ale mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą nie uwzględniać aktualnego stanu wiedzy technicznej, dostępności określonych komponentów systemu (np. zmian w ofercie dokonanych przez naszych kooperantów) lub specyficznych wymagań konkretnego obiektu budowlanego.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub utracone korzyści, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z działań podejmowanych w oparciu o te informacje.